Naše společenská odpovědnost

V prodejnách Action v 10 zemích Evropy přivítáme každý týden asi 7 milionů zákazníků. Když k tomu přičteme více než 65 000 zaměstnanců a více než 6 000 produktů v každé prodejně, které musíme nakoupit, skladovat a přepravit po celé Evropě, můžeš si udělat jasný obrázek o tom, jaký dopad to musí mít na životní prostředí. Tohoto dopadu na společnost i na životní prostředí jsme si velmi dobře vědomi, a proto jsme vyvinuli strategii společenské odpovědnosti Action Social Responsibility (ASR).

Společenská odpovědnost společnosti Action

Cílem naší strategie ASR je zajistit, abychom svého úspěchu nedosáhli na úkor lidských práv, zodpovědného podnikání nebo životního prostředí. A to jak během provozování naší podnikatelské činnosti, tak v celém našem dodavatelském řetězci. Tato strategie je postavena na čtyřech pilířích: Produkt, lidé, společnost a životní prostředí.

Skvělé produkty za skvělé ceny

Ani přes nízké ceny neděláme kompromisy v kvalitě, bezpečnosti ani výrobních podmínkách našich produktů. Všechny naše produkty splňují příslušné požadavky zemí, v nichž působíme, a jsou rovněž vyráběny v souladu s naší politikou etického zajišťování surovin. Jednoduše řečeno to znamená, že pokud určitý produkt nemá správný poměr ceny a kvality a nebyl vyroben ve správných výrobních podmínkách, nebude se prodávat v našich prodejnách.

Staráme se o naše zaměstnance

Společnost Action chce být dobrým zaměstnavatelem. V rozvoji našeho podniku můžeme dále pokračovat pouze s motivovanými zaměstnanci, kteří se cítí bezpečně, a jsou námi respektovaní a inspirovaní. Do této oblasti investujeme opravdu hodně, a to různými způsoby. Jeden příklad z mnoha: Prostřednictvím našeho stipendijního fondu podporujeme zaměstnance společnosti Action, kteří si nemohou dovolit financovat studium svých dětí. V Action totiž věříme v rozvoj každého jednotlivce, a máme za to, že nedostatek finančních prostředků by neměl stát v cestě dobré počáteční pozici na trhu práce.

„Můj syn si velmi přál studovat Fakultu financí a finanční kontroly na Vysoké škole v Amsterdamu, ale my jsme si takové studium finančně prostě nemohli dovolit. Když jsem se dozvěděla, že společnost Action nabízí stipendijní program, sebrala jsem odvahu a požádala jsem o příspěvek. Všichni jsme jásali nadšením, když jsme obdrželi dopis s potvrzením. Který jiný zaměstnavatel dělá něco takového pro své zaměstnance?!“ - Sabine, prodavačka prodejny Action Amsterdam

V maximální možné míře náš vliv na životní prostředí minimalizujeme

Jsme si vědomi našeho vlivu na životní prostředí a nevyhýbáme se odpovědnosti. Neustále objevujeme nové způsoby, jak bychom tento vliv mohli snížit.

Proto v našich distribučních centrech používáme výhradně elektrické přepravníky, a každé distribuční centrum je vybaveno LED osvětlením.

Rovněž se používáním LED osvětlení v prodejnách snažíme o snižování nákladů za energii a dbáme na třídění odpadu. Kromě toho v Nizozemsku testujeme ekologickou stanici, která má za úkol podporovat zákazníky k řádné likvidaci recyklovatelných materiálů.

Při přepravě našeho zboží spotřebujeme méně paliva, protože naše dvouposchoďové nákladní vozy dokáží přepravit o 60 % víc kontejnerů než klasické nákladní vozy, a všichni naši řidiči absolvovali školení odpovědné a hospodárné přepravy.

Podílíme se na rozvoji společnosti

Pomáháme jak v místních komunitách, kde se nacházejí naše prodejny, tak v zemích, kde produkty vyrábíme. Náš rychlý růst každoročně vytváří tisíce pracovních míst. Vzhledem k tomu, že naše prodejny přitahují mnoho zákazníků, přináší to výhody i pro ostatní obchody v okolí.

Kromě toho podporujeme SOS dětské vesničky, což je organizace, která dětem po celém světě nabízí péči a bezpečí, které potřebují pro zdravý růst a rozvoj. Každá prodejna Action a každý tým v distribučních centrech sponzoruje jedno dítě v Asii. Kanceláře v Nizozemsku, Belgii, Německu, Rakousku a Francii věnují finanční částky organizacím SOS v jiných zemích, aby se i tam dostalo dětem pomoci.

Chceš vědět více o strategii společenské odpovědnosti, a jak zajišťujeme plnění čtyř pilířů Produkt, Lidé, Společnost a Životní prostředí? Jdi na https://www.action.com/en-gb/